Danh sách sinh viên được chọn vào ở Ký túc xá năm học 2019 - 2020

Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Ký túc xá Cỏ May xin thông báo đến:

TT

Họ và Tên

Ngày Sinh

Trường

1

Hoàng Thị Quỳnh Anh

26/3/2001

ĐH Kinh tế - Luật

2

Nguyễn Thị Lan Anh

02/10/2001

ĐH Kinh tế - Luật

3

Lê Thị Ngọc Ánh

26/5/2001

ĐH Kinh tế - Luật

4

Dương Thế Bích

20/02/2001

ĐH Ngân hàng

5

Nguyễn Linh Chi

13/8/2001

ĐH Ngân hàng

6

Đinh Văn Cơ

15/4/2001

ĐH Công nghệ thông tin

7

Nguyễn Quốc Cường

14/7/2001

ĐH KHXH & NV

8

Đỗ Thị Đào

10/11/2001

ĐH Nông Lâm

9

Nguyễn Đình Duẩn

13/9/2001

ĐH Bách Khoa

10

Lê Mỹ Duyên

22/8/2001

ĐH KHXH & NV

11

Nguyễn Kim Giang

01/6/2001

ĐH Kinh tế

12

Nguyễn Thị Mỹ Hạ

05/4/2001

ĐH Ngân hàng

13

Dương Thị Phượng Hằng

18/01/2001

ĐH KHXH & NV

14

Huỳnh Thị Thúy Hằng

11/01/2001

ĐH KHXH & NV

15

Nguyễn Thị Hằng

30/9/2001

ĐH Kinh tế - Luật

16

Võ Thị Mỹ Hạnh

14/02/2001

ĐH Nông Lâm

17

Phạm Thị Hậu

01/3/2001

ĐH KHXH & NV

18

Lê Bảo Hi

29/8/2001

ĐH Nông Lâm

19

Trương Thị Mỹ Hiệp

04/4/2001

ĐH Nông Lâm

20

Bùi Thị Mỹ Hoa

27/02/2001

ĐH Ngân hàng

21

Lê Trần Mỹ Hoa

09/8/2001

ĐH Bách Khoa

22

Lại Thị Ngọc Huệ

13/4/2001

ĐH KHXH & NV

23

Lê Hoàng Hương

17/7/2001

ĐH Ngân hàng

24

Đoàn Thị Thu Hường

24/7/2001

ĐH Nông Lâm

25

Huỳnh Thanh Huyên

09/9/2001

ĐH Kinh tế - Luật

26

Mai Thị Khánh Huyền

17/8/2001

ĐH Kinh tế - Luật

27

Nguyễn Dĩ Khang

22/10/2001

ĐH Bách Khoa

28

Nguyễn Phúc Khang

27/9/2001

ĐH Công nghệ thông tin

29

Trần An Khang

13/2/2000

ĐH Bách Khoa

30

Nguyễn Duy Anh Kiệt

10/01/2001

ĐH Khoa học Tự nhiên

31

Sử Thị Thanh Lan

07/11/2001

ĐH Ngân hàng

32

Trần Thị Mỹ Lệ

14/9/2001

ĐH KHXH & NV

33

Lê Dương Thùy Linh

14/02/2001

ĐH KHXH & NV

34

Thái Thị Ngọc Linh

20/11/2001

ĐH KHXH & NV

35

Võ Thị Hoài Linh

02/7/2001

ĐH Nông Lâm

36

Lê Thị Loan

28/01/2001

ĐH Sài Gòn

37

Nguyễn Dũy Long

28/10/2001

ĐH Nông Lâm

38

Trần Văn Long

07/5/2001

ĐH Sư phạm

39

Hồ Huy Luật

02/01/2001

ĐH Sư phạm Kỹ thuật

40

Trần Thị Yến Ly

19/5/2001

ĐH Nông Lâm

41

Hoàng Phạm Như Lý

13/4/2001

ĐH Công nghệ thông tin

42

Nguyễn Thị Xuân Mai

01/01/2001

ĐH Nông Lâm

43

Trần Thị Tuyết Mai

29/12/2001

ĐH Sư phạm Kỹ thuật

44

Nguyễn Nhựt Minh

25/11/2001

ĐH Kinh tế - Luật

45

Ká Ngà

02/5/1999

ĐH KHXH & NV

46

Lê Thị Kim Ngân

31/12/2001

ĐH KHXH & NV

47

Lê Thị Thanh Ngân

22/02/2001

ĐH Bách Khoa

48

Nguyễn Thị Lệ Ngân

13/3/2001

ĐH Ngoại thương

49

Trần Thị Kim Ngân

22/01/2001

ĐH KHXH & NV

50

Vy Viết Kim Ngân

08/7/2001

ĐH Khoa học Tự nhiên

51

Danh Thị Bích Ngọc

09/4/2001

ĐH Kinh tế - Luật

52

Trần Thị Mỹ Ngọc

15/9/2000

ĐH Kinh tế

53

Trần Tiểu Ngọc

09/3/2001

ĐH Sư phạm

54

Nguyễn Tấn Nguyên

17/5/2000

ĐH KHXH & NV

55

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

23/12/2001

ĐH Ngân hàng

56

Lâm Thị Ngọc Nhi

02/5/2001

ĐH Bách Khoa

57

Lê Thị Tuyết Nhi

09/11/2001

ĐH KHXH & NV

58

Huỳnh Hiếu Nhơn

06/10/2001

ĐH Bách Khoa

59

Trần Nguyễn Huỳnh Như

15/8/2001

ĐH Ngân hàng

60

Võ Thị Mỹ Oanh

21/10/2001

ĐH Nông Lâm

61

Nguyễn Tiến Phúc

24/12/2001

ĐH Nông Lâm

62

Nguyễn Ngọc Phụng

18/9/2001

ĐH Luật

63

Nguyễn Kim Phượng

05/6/2001

ĐH Kiến trúc

64

Trần Ngọc Quyên

03/8/2001

ĐH KHXH & NV

65

Nguyễn Văn Quyền

10/11/2001

ĐH Kinh tế - Luật

66

Ngô Phù Hữu Đại Sơn

07/5/2000

ĐH Khoa học Tự nhiên

67

Thái Thanh Sơn

16/9/2001

ĐH Kiến trúc

68

Lục Thị Tám

14/8/2001

ĐH Nông Lâm

69

Nguyễn Minh Thiện Tâm

29/4/2001

ĐH KHXH & NV

70

Nguyễn Công Thắng

26/4/2001

ĐH Bách Khoa

71

Vũ Thị Thu Thảo

28/8/2001

ĐH Kinh tế - Luật

72

Lê Thị Minh Thư

26/7/2001

ĐH KHXH & NV

73

Nguyễn Thị Diễm Thúy

02/10/2001

ĐH Kiến trúc

74

Trương Thị Thúy Diễm

29/3/2001

ĐH Kinh tế

75

Cổ Trọng Toàn

18/5/2001

ĐH Bách Khoa

76

Bùi Nguyễn Hoàng Trâm

14/01/2001

ĐH Kiến trúc

77

Phạm Quỳnh Trâm

23/6/2001

ĐH Nông Lâm

78

Nguyễn Phan Bảo Trân

09/4/2001

ĐH KHXH & NV

79

Trầm Việt Trung

15/5/2001

ĐH Nông Lâm

80

Trần Nhựt Trường

27/11/2001

ĐH Nông Lâm

81

Đặng Thị Thanh Tuyền

06/4/2001

ĐH Nông Lâm

82

Lâm Lê Thanh Tuyền

24/4/2001

ĐH KHXH & NV

83

Nguyễn Thị Như Tuyền

24/7/2001

ĐH Nông Lâm

84

Danh Thị Bích Vân

03/9/1999

ĐH KHXH & NV

85

Đoàn Châu Thành Vinh

21/6/2000

ĐH Khoa học Tự nhiên

86

Huỳnh Nguyễn Như Ý

12/11/2001

ĐH Kiến trúc

87

Nguyễn Thanh Ngọc Yến

01/01/2001

ĐH Nông Lâm

Đã được vào ở ký túc xá Cỏ May (trong khuôn viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, đường số 4, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

Tân sinh viên có mặt tại Ký túc xá Cỏ May từ 09g00 đến 17g00, ngày 03/9/2019 để làm thủ tục vào ở.

Ký túc xá Cỏ May rất vui chào đón Tân sinh viên khóa 4 năm học 2019 – 2020.

Chúc các bạn nhiều may mắn và học giỏi!

Bài viết khác: