Mời các bạn cựu sinh viên khóa 1 tham dự lễ tổng kết năm học 2020 - 2021

Blog Single

🚩Mến chào sinh viên khóa 1!

📎Gia đình Bác Bên thương mời các em trở về tham dự “Lễ tổng kết Ký túc xá - Xuân Cỏ May năm 2020” (30/12/2020) cùng với các em khóa 2, 3, 4 và khóa 5. 📎Đây là sự kiện thường niên của ký túc xá, là dịp để Đại gia đình Cỏ May hội ngộ, giao lưu. Cùng nhìn lại chặng đường của KTX Cỏ May đã đi qua.

📎Đặc biệt, Khóa 1 là khóa đầu tiên của KTX, cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp ra trường và đã có công việc ổn định. Gia đình hy vọng các em trở về cùng tham gia chương trình tổng kết của KTX.

✍️Link đăng ký: https://bitly.com.vn/sk7nr7

✍️Hạn đăng ký: 23/12 ----- VP Ban quản lý KTX Cỏ May

Bài viết khác: