Thông báo

Image

Thông báo của ban quản lý ký túc xá Cỏ May gửi đến sinh viên

Sinh viên ký túc xá Cỏ May và các bạn tân sinh viên lưu ý các thông tin bên dưới: