Kết quả xét chọn thí sinh đăng ký vào ở ký túc xá Cỏ May ,năm học 2021-2022.

Thông báo kết quả xét chọn thí sinh đăng ký vào ở ký túc xá Cỏ May ,năm học 2021-2022.

Do tình hình dịch bệnh covid19 khá phức tạp và kéo dài, ký túc xá Cỏ May sẽ thông báo thời gian làm thủ tục vào ký túc xá trong thời gian tới .

Các thí sinh sẽ được gửi mail giấy báo vào ở ktx Cỏ May , khi các trường đại học trở lại học trực tiếp .

Chúc các bạn sức khoẻ, học tập tốt !

Bài viết khác: