Cập nhật thông tin tuyển sinh cho năm học 2021 - 2022

Blog Single

Theo thông tin tuyển sinh mới nhất về việc xét tuyển nhiều phương thức vào các trường đại học và thủ tục nhập học từ 25/8 đến 15/9/2021 ,ký túc xá Cỏ May thông báo cho các thí sinh biết hiện nay ký túc xá vẫn còn tiếp tục nhận đăng ký online và nộp hồ sơ vào ký túc xá Cỏ May . 
Các bạn đăng ký link online trước.
Còn hồ sơ giấy các bạn chuẩn bị đầy đủ nộp cho văn phòng ký túc xá Cỏ May qua bưu điện khi có thông báo mới hết giãn cách xã hội . 
Dự kiến thời gian có kết quả và làm thủ tục vào ở ký túc xá sẽ thông báo vào tháng 10/2021.
KÝ TÚC XÁ CỎ MAY

Bài viết khác: