Thông báo đến Tân sinh viên

Blog Single

Ký túc xá Cỏ May hiện tại có nhiều bạn đã đăng ký online, nhưng chưa nộp hồ sơ cho ký túc xá Cỏ May . Các bạn nhanh chóng nộp hồ sơ nhé .

Các bạn đã được xét trúng tuyển vào trường Đại học công lập với một trong các hình thức xét tuyển Đại học đều đủ điều kiện đăng ký và gửi hồ sơ xin vào ký túc xá Cỏ May .

Ký túc xá Cỏ May có điều chỉnh lại thời gian như sau:

Các bạn tiếp tục đăng ký online và nộp hồ sơ đến ngày 8/10/2020

Thông báo kết quả được chọn vào ký túc xá ngày 10/10/2020

Đón tân sv đến ký túc xá làm thủ tục vào ở ngày 11/10/2020

Chúc các bạn may mắn !

Bài viết khác: