Thông báo

Image

THÔNG BÁO XÉT CHỌN SINH VIÊN VÀO KÝ TÚC XÁ CỎ MAY NĂM HỌC 2024 – 2025

Ký Túc Xá Cỏ May “Tiếp bước sinh viên nghèo- Học giỏi” do cố doanh nhân Phạm Văn Bên chủ DNTN Cỏ May hợp cùng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay. Năm 2023 là năm thứ tám tiếp tục xét chọn nhằm giúp sinh viên có gia cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, không có điều kiện để tiếp tục con đường học vấn hoàn thành bậc đại học, trở thành những công dân ưu tú vừa có tâm, có tài góp phần xây dựng đất nước.

[CUNG CẤP THÔNG TIN]