Thông tin - Liên hệ

Văn Phòng -  028.6681.3039

Phòng Ban Quản Lý - 101

Phòng Ở - 102

Phòng Kỹ Thuật - 103

Phòng Bảo Vệ - 104

Trưởng BQL KTX Cỏ May - Cô Nguyễn Thị Nhung - SĐT: 0903887997

Kỹ Thuật - Nguyễn Minh Dũng - SĐT: 0763.934.399

Giám Thị 1 - cô Nguyễn Thị Huệ - SĐT: 0912664562

Giám Thị 2 -  Thầy Trần Văn Ký - SĐT:  0913843968

 

Đại học Nông Lâm

Thầy Hay : 028.3896.1157

Thầy Hiền: 091.3464.989

GĐ KTX Đại học Nông Lâm - Anh Thưa - SĐT: 0913.192.528

Trưởng Phòng sinh viên Đại học Nông Lâm - Anh Cường - SĐT: 0913.790.175

Công an khu vực: Anh Trung - SĐT: 0934.113.446

Bài viết khác: